odborná kniha / monografie
Rakušanová, Petra. 2007. Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 140 s. ISBN 978-80-7330-122-4.

Cílem předkládané práce je odpovědět na otázku, jaká je povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy. Autorka zkoumá roli, charakter, financování a klasifikaci neziskového sektoru v České republice, včetně popisu překážek, kterým občanský sektor v České republice čelí v kontextu procesů transformace, evropeizace a globalizace.

Left

Oddělení: 
Témata: 
globalizace
občanská společnost
transformace
Sdílejte tuto stránku