kapitola v knize / monografii
Čížek, Tomáš. 2009. „Postoje k cizincům na trhu práce.“ Pp. 35-54 in Leontiyeva, Yana, Martin Vávra (eds.). Postoje k imigrantům. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 121 s. ISBN 978-80-7330-173-6.

Kapitola se zabývá postoji české veřejnosti k cizincům na pracovním trhu. Na základě proběhlých výzkumných šetření jsou postupně představovány názory veřejnosti na různé aspekty zaměstnávání cizinců v naší zemi. Jsou provedena i základní srovnání těchto postojů jejich vývoj, pokud to bylo z hlediska datových zdrojů možné.

Součást publikace: 
2009
Leontiyeva, Yana, Martin Vávra (eds.)
Sdílejte tuto stránku