odborná kniha / monografie
Leontiyeva, Yana, Martin Vávra (eds.). 2009. Postoje k imigrantům. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 121 s. ISBN 978-80-7330-173-6.

Studie se zabývá postoji k migrantům. Její autoři se zaměřují na postoje existující v české společnosti, ale využívají i data z mezinárodních šetření, aby mohli postoje respondentů z České republiky zařadit do širšího kontextu. Téma vztahů mezi „domácí populací“ a cizinci je v současnosti velice aktuální. Meziroční nárůst cizinecké populace je v ČR jeden z nejvyšších v Evropě. Naše země je pro cizince atraktivní, a co se týče blízké budoucnosti, není známa žádná příčina, proč by se tato skutečnost měla změnit. Přistěhovalectví je globálním fenoménem, který nelze jen tak zastavit. Je samozřejmé, že kromě výhod, jako například ekonomické a kulturní obohacení pro hostující zemi, imigrace znamená mnoho výzev, mezi jiným i v oblasti vztahů mezi majoritní populací a cizinci. Šetření postojů vůči imigrantům v nejbližších dekádách bude stále aktuální, a proto se autorský kolektiv této publikace pokouší o dílčí rekonstrukci postojů české populace k cizincům.

Sdílejte tuto stránku