jiná publikace
Koubayová, Nathalie. 2022. „Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2020.“ ISBN 978-80-7330-397-6. (statistický přehled)

V publikci NKC mapuje postavení žen ve vědě a inovacích v České republice. Zprávy vydává každoročně už od roku 2005. Najdete v ní data o zastoupení žen ve vědě a výzkumu napříč obory i ekonomickými sektory. Získáte také přehled o tom, kolik žen působí ve vedoucích funkcích vědy a výzkumu a jaké jsou genderové platové rozdíly v akademické sféře. Nechybí zde ani mezinárodní srovnání ČR s dalšími zeměmi EU.

Left

Témata: 
gender
sociologie vědy
Sdílejte tuto stránku