jiná publikace
Vojtěch Oliverius, Veronika Hásová. 2019. „Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2017.“ (statistický přehled) Dostupné z: http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2019/06/Postaveni-zen-v-ceske-vede-2017.pdf.

Každoroční statistický přehled situace a vývoje v oblasti postavení žen a mužů v české vědě včetně mezinárodního srovnání ukazuje, že situace se sama od sebe pozitivním směrem – tedy k vyrovnanějšímu zastoupení žen a mužů – nemění. Naopak, v řadě oblastí lze konstatovat mírně negativní tendence, tedy pokles zastoupení žen a zvyšování převahy mužů.

Autorský tým vycházel z průběžných statistických výkazů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a z údajů poskytovaných Českým statistickým úřadem. Z dat vyplývá, že i přes slušné zastoupení žen ve většině oborů studia a celkový růst počtu výzkumníků zůstává podíl žen ve vědecké profesi velmi nízký, dokonce slabě klesá. V roce 2017 pracovalo v ČR celkem 59 789 výzkumníků, z toho bylo jen 26,8 % žen.

Zpráva také poukazuje na genderové mzdové rozdíly, které najdeme mezi muži a ženami na všech kvalifikačních stupních akademické dráhy – v roce 2017 se tyto rozdíly pohybovaly od 6,0 % v neprospěch žen na profesorských pozicích až k 10,6 % na pozicích lektorských. Pozornost je zde také věnována zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích vědy a výzkumu – v roce 2017 dosáhl například celkový podíl žen v čele výzkumných, vysokoškolských a dalších institucí výzkumu a vývoje jen 14,1 %. Z hlediska zastoupení žen ve výzkumu i na nejvyšších akademických pozicích tak Česko patří k nejslabším zemím v Evropské unii.

>> Pubikace je dostupná ve formátu PDF <<

Distribuci tištěné verze zajišťuje Tiskové a ediční oddělení (tiskove@soc.cas.cz).

Left

Témata: 
gender
sociologická data
Sdílejte tuto stránku