kapitola v knize / monografii
Patočková, Věra. 2007. „Pojmy partnerství a participace v tištěných médiích.“ Pp. 47-66 in Nejdl, Pavel, Daniel Čermák (eds.). Participace a partnerství v místní veřejné správě. Sociologické studie/Sociological Studies 07:10. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 124 s. ISBN 978-80-7330-130-9.

Hlavním cílem této kapitoly je přiblížit, jak často a v jakých souvislostech se v tištěných médiích může setkat s pojmy partnerství a participace. V závěru této kapitoly je také zmíněn kontext, ve kterém se v médiích objevily okrajově se vyskytující pojmy sociální soudržnost, sociální koheze a sociální kapitál.

Součást publikace: 

Left

Témata: 
důvěra/sociální koheze
média
mezilidské vztahy
sociální kapitál
Sdílejte tuto stránku