impaktovaný článek
Maříková, Hana. 2009. „Pečující otcové: Příběhy plné odlišnosti.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (1): 80-113. ISSN 0038-0288.

Ve stati se zaměřuji na otázku konstrukce péče o dítě u otců, kteří se v období rodičovské dovolené stali primárními pečovateli. Zajímá mne, jak tito otcové interpetují otcovstí, jak reflektují svou identitu a genderové vztahy v rámci rodiny. Sleduji, jaká schémata a zdůvodnění aktéři při konstrukci sociální reality používají a s jakým "výsledkem". Získané poznatky nás pak mohou posunout v pochopení utváření genderu v různých rovinách jeho fungování, stejně tak jako v pochopení konstrukce a fungování genderových ne/rovností.

 

Sdílejte tuto stránku