kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana. 2007. „Není organizace jako organizace: skandinávská firma v domovské zemi a v českém prostředí.“ Pp. 65-84 in Křížková, Alena (ed.), Zdeněk Sloboda, Radka Dudová, Hana Maříková. Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání. Sociologické studie / Sociological Studies 07:9. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 104 s. ISBN 978-80-7330-127-9.

Kapitola se věnuje otázka kombinace práce a rodiny na příkladu skandinávské firmy působící v České republice. Autorka v ní mapuje kulturu organizace, opatření a benefity pro rodiče, zachycuje různé případy rodičů pracujících v české pobočce firmy. V závěru kapitoly autorka dospěla k závěru, že v české firmě existuje malá tolerance k jiné organizaci práce, která je podmíněna existencí rodiny, spíše ze strany spolupracovníků než vedoucích osob.

Součást publikace: 
2007
Křížková, Alena (ed.), Zdeněk Sloboda, Radka Dudová, Hana Maříková
Sdílejte tuto stránku