Chapter in monograph
Maříková, Hana. 2007. „Není organizace jako organizace: skandinávská firma v domovské zemi a v českém prostředí.“ Pp. 65-84 in Křížková, Alena (ed.), Zdeněk Sloboda, Radka Dudová, Hana Maříková. Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání. Sociologické studie / Sociological Studies 07:9. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 104 s. ISBN 978-80-7330-127-9.

Chapter deals with the question of a combination of work and family on example ot the Scandinavian companies operating in the Czech Republic. The author explores the culture in the organisation, measures and benefits for parents, captures the various cases of parents working in the Czech branch of the company. At the end of chapters the author concludes that in the Czech company, there is little tolerance for other work organisation, which is conditional on the existence of the family, by co-workes rather than by managers.

Part of publication: 
2007
Křížková, Alena (ed.), Zdeněk Sloboda, Radka Dudová, Hana Maříková
Share this page