recenzovaný článek
Maříková, Hana. 2007. „Když dva dělají totéž.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 8 (2): 82-87. ISSN 1213-0028.

Článek si klade za cíl zodpovědět na otázku, zda v rodinách, kde se otcové zapojují do péče o děti v rané fází jejich života, dochází k narušení genderových nerovností v rodině nebo zda se spíše jedná o modifikaci daného statu quo.

 

Sdílejte tuto stránku