recenzovaný článek
Chaloupková, Jana. 2008. „Ideální věk rodičovství v České republice a v evropském srovnání.“ Data a výzkum - SDA Info 2 (2): 109-130. ISSN 1802-8152.

Stať vychází z konceptu věkových norem a srovnává představy o ideálním věku rodičovství v České republice a v dalších evropských zemích. Dále se zaměřuje na diferenciaci představ o ideálním časování rodičovství v České republice podle vzdělání a kohortní příslušnosti. Zjištění ukazují, že ideální věk, kdy se stát matkou, je v České republice kladen do nižšího věku než v zemích západní Evropy. Naproti tomu, pokud jde o věk, kdy se stát otcem, řadí se Česká republika k zemím, kde je ideální věk nejvyšší.

 

Sdílejte tuto stránku