impaktovaný článek
Mysíková, Martina. 2019. „How Does “The Share of the Pie” Matter? European Empirics on the Financial Satisfaction of Partners.“ Ekonomický časopis / Journal of Economics 67 (5): 504-524. ISSN 0013-3035. Dostupné z: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=17136.

Článek rozšiřuje dosavadní poznatky o vztahu mezi příjmovým rozdělením párů a finanční spokojeností partnerů s využitím dat EU-SILC 2013 pro 15 evropských zemí, poprvé včetně zemí východní Evropy. Preference mužů zpravidla odpovídají „tradičnímu“ modelu muže živitele, neboť jejich spokojenost klesá s větším podílem žen na celkovém příjmu. V devíti zemích sice spokojenost mužů začne růst, jakmile příjem jejich protějšků výrazně převýší jejich vlastní, to se ale týká jen malého počtu párů. Ženy v polovině zemí upřednostňují model jednoho živitele, ať už muže nebo ženy, ale opět je třeba zdůraznit, že tyto preference jsou ovlivněny zejména páry v extrémních situacích, zatímco ženy v dvoupříjmových domácnostech mají sklon k egoistickým preferencím, kdy jejich spokojenost roste s větším vlastním podílem na celkovém příjmu. Tradiční model muže živitele ženy upřednostňují pouze ve čtyřech zemích.

 

 

Left

Témata: 
ekonomie
EU
gender
mzdy a příjmy
životní úroveň
Sdílejte tuto stránku