Trvání projektu: 
2018 - 2021

Ekonomie chudoby dosud nebyla v České republice důkladně zkoumána, ač jde o vysoce aktuální téma. Stejně tak otázka mezinárodní srovnatelnosti indikátorů chudoby zůstává v evropském kontextu stále nezodpovězená. Projekt tak zamýšlí prověřit v současnosti nejčastěji používaný ukazatel příjmové chudoby – míru ohrožení příjmovou chudobou – prostřednictvím odhadnutí národní ekvivalenční škály používané k odvození tohoto ukazatele. Dále tyto odhady rozšiřuje tak, aby výsledné ukazatele chudoby odrážely nejen nerovnosti mezi domácnostmi, ale také nerovnosti v rámci domácností. Zaměřuje se na subjektivní chudobu a odvozuje metodologii pro stanovení subjektivní příjmové hranice chudoby. Ověřuje vypovídací schopnost ukazatele materiální deprivace. Závěrem testuje vhodnost navržených metodologií pro použití v celoevropském kontextu. Studie skládá známé i chybějící poznatky o ekonomii chudoby v Česku do jednoho celku.

Výsledky projektu byly prozatím prezentovány zhruba v desítce publikacích, z toho sedm článků v časopisech s impaktním faktorem a dva články v recenzovaných časopisech. Záverečným výsledkem je pak monografie Measuring income poverty in the EU: Visegrád countries and European empirical data.

Témata: 
ekonomie
EU
metodologie výzkumu
mzdy a příjmy
sociální nerovnosti
životní úroveň
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 13, zobrazeno 1 - 10)

Mysíková, Martina

Článek rozšiřuje dosavadní poznatky o vztahu mezi příjmovým rozdělením párů a finanční spokojeností partnerů s využitím dat EU-SILC 2013 pro 15 evropských zemí, poprvé včetně zemí východní Evropy. Preference mužů zpravidla odpovídají „tradičnímu“ modelu muže živitele, neboť jejich spokojenost klesá s větším podílem žen na celkovém příjmu. V devíti zemích sice spokojenost mužů začne růst, jakmile příjem jejich protějšků výrazně převýší jejich vlastní, to se ale týká jen malého počtu párů.

Téma:
ekonomie, EU, gender, mzdy a příjmy, životní úroveň
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Mysíková, Martina, Želinský, Tomáš

The methodology used to determine the at-risk-of-poverty rate commonly applied in the European context is often criticised for arbitrary steps in its construction. This study questions the first step – the equivalence scale applied to transform the disposable income of households of different sizes into comparable units. First, we hypothesise that economies of scale are lower in Central-Eastern European countries than in their Western counterparts.

Téma:
životní úroveň
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Mysíková, Martina, Želinský, Tomáš, Garner, Thesia I., Fialová, Kamila

This study uses the intersection approach to estimate Subjective Poverty Lines and implicit subjective equivalence scales for European countries. The subjective poverty lines are derived from the Minimum Income Question included in the 2017 EU–Statistics on Income and Living Conditions data. Subjective equivalence scales differ across the European region, showing lower economies of scale for Eastern European countries.

Téma:
životní úroveň
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
working paper
Želinský, Tomáš, Mysíková, Martina, Ng, Jason Wei Jian

Severe material deprivation, a dimension of the poverty and social exclusion index, one of Europe 2020 Strategy headline indicators, is defined as enforced lack of at least four of nine specific items. Proposals for modifications in the indicator include the Material and Social Deprivation indicator which is based on an updated set of thirteen items, whereas the choice of the threshold was data-driven.

Téma:
sociální nerovnosti, životní úroveň
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Fialová, Kamila, Mysíková, Martina

This paper estimates the youth employment effects of minimum wages in the Visegrád countries: Czechia, Hungary, Poland, and Slovakia. The analyses are based on a regional panel dataset for the period 2003–16. Our results indicate that changes in minimum wages measured as a ratio of regional average wages have not negatively affected youth employment rates in the Visegrád countries at the national level.

Téma:
mzdy a příjmy, práce
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Želinský, Tomáš, Ng, Jason Wei Jian, Mysíková, Martina

This paper proposes a novel methodology for the estimation of subjective poverty lines (SPLs) using a discrete information approach that obviates the potential discomfort of asking respondents directly about the value of their individual SPL. To estimate income SPLs, we utilize the Youden index. Using a simulated data-set, we first show that the level of bias between the estimated SPLs and their corresponding actual values is low.

Téma:
sociální nerovnosti, životní úroveň
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Večerník, Jiří, Mysíková, Martina

In 2015 and 2016, we published a study entitled “POVERTY IN THE CZECH REPUBLIC. A Critical Look at EU Indicators”, first in Czech (2015) and later in English (2016). The study aimed to provide a critical look at the design of poverty indicators, considering the frequency of their use and their political significance.

Téma:
ekonomie, životní úroveň
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
jiná publikace
Mysíková, Martina, Želinský, Tomáš, Jirková, Michaela, Večerník, Jiří

The at-risk-of-poverty rate, the relative income poverty indicator applied in the EU, can be highly sensitive to the equivalence scale used to transform household income to an equivalent for individuals.

Téma:
mzdy a příjmy, životní úroveň
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Fialová, Kamila, Mysíková, Martina

Purpose – The authors aim to demonstrate the impact of allowing for unequal intra-household distribution of resources on income poverty and income inequality.

Téma:
ekonomie, mzdy a příjmy, sociální nerovnosti
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Fialová, Kamila, Mysíková, Martina

This article analyses the effects of minimum wage on employment in the Czech and Slovak Republics based on 2005–17 EU-SILC data. Our results contribute to the scant literature on minimum wage effects in the Central and Eastern European (CEE) region. While prior empirical findings concurred with the effects of minimum wage on labour market outcomes in CEE countries when the minimum wage is relatively high, there is ambiguity when the minimum wage is relatively low.

Téma:
ekonomie, mzdy a příjmy, práce
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek

Stránky