recenzovaný článek
Mysíková, Martina. 2011. „EU-SILC a jeho metodologická úskalí: mezinárodní srovnatelnost a příjmové proměnné [EU-SILC and its Methodological Pitfalls: International Comparability and Income Variables].“ Data a výzkum - SDA Info / Data and Research – SDA Info 5 (2): 147-170. ISSN 1802-8152. Dostupné z: http://dav.soc.cas.cz/issue/14-data-a-vyzkum-2-2011/64.

Šetření European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) je důležitým zdrojem komparativním statistických dat. Ačkoli je šetření harmonizováno Eurostatem, individuální mikrodata obsahují mnoho rozdílů mezi zúčastněnými zeměmi, které vznikají kvůli odlišnostem v národních podmínkách, ve způsobu sběru dat či v jejich zpracování. Cílem tohoto článku je zhodnotit možnosti a omezení dat EU-SILC.
 

Sdílejte tuto stránku