kapitola v konferenčním sborníku
Rakušanová, Petra. 2002. „Establishment of the Party System and the Party-Voter Linkages: the Case Study of the Czech Republic.“ Pp. 209-220 in Cabada, Ladislav (ed.). Contemporary questions of Central European politics. Dobrá Voda: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. ISBN 80-864-732-79.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku