kapitola v knize / monografii
Kunštát, Daniel. 2009. „České veřejné mínění a Evropská unie.“ Pp. 15-50 in Brunclík, Miloš, Zbyněk Klíč (eds.). Z periferie do centra Evropy – 20 let vývoje vztahu ČR k EU. Praha: CEVRO Institut. 199 s. ISBN 978-80-87125-07-6.

Článek se zaměřuje se na vývoj postojů české veřejnosti vůči EU od 90.let po současnost. Vychází z velkého množství sociologických výzkumů, které se zabývají různými aspekty vztahu české veřejnosti vůči evropské integraci (míru informovanosti, vnímané výhody i rizika integrace, postoj k přijetí společné evropské měny, dopady vstupu ČR do EU, spokojenost se členstvím v EU aj.)

Left

Témata: 
EU
politika (a postoje k politice)
veřejné mínění
Sdílejte tuto stránku