kapitola v konferenčním sborníku
Kunštát, Daniel. 2009. „Češi a komunismus po dvaceti letech: o čem vypovídají sociologická šetření.“ Pp. 21-32 in Kunštát, Daniel, Ladislav Mrklas (eds.). Historická reflexe minulosti aneb „ostalgie“ v Německu a Česku. Praha: CEVRO Institut. ISBN 978-80-87125-09-0.

Příspěvek byl zaměřen na proměnu názorů české veřejnosti na minulý a současný režim i nejrůznější další aspekty soukromého i veřejného života. Na základě výsledků sociologických průzkumů mj. konstatuje, že neexistuje žádná homogenní ani konzistentní paměť národa ve vztahu ke komunismu.

Left

Témata: 
politika (a postoje k politice)
veřejné mínění
Sdílejte tuto stránku