Trvání projektu: 
2000 - 2001

Projekt obsahuje teoretickou část, zabývající se vymezením kategoríe skupinových mentalit a empirickou část, která  na základě sekundární analýzy z dat ISSP 99, modul „nerovnosti“, a z výzkumu Aktér 2001, projekt FF UK, testovala hypotézy o skupinových mentalitách socioprofesních a sociodemografických skupin. Výsledky byly publikován v Sociologických textech 2002/12 (Havelka, Tuček, Černý, Česal, Hudema: Skupinové mentality)

Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: