Trvání projektu: 
2024 - 2025

Ruská invaze na Ukrajinu vyvolala problémy v oblasti energetické bezpečnosti. Cílem Zelené dohody pro Evropu (2019) je však i nadále dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Jeho dosažení předpokládá nárůst nízkouhlíkových zdrojů a změny ve výrobě, distribuci, spotřebě a úsporách energie. Plán REPower EU (2022) v reakci na krizi urychluje tranzici. Vzhledem k rané fázi a složitosti procesu je pochopení výzev a příležitostí ze strany zúčastněných stran a široké veřejnosti opožděné a podpora ze strany zemí střední a východní Evropy je váhavá.

Pro energetickou transformaci bude zásadní překonat chybné představy a konflikty spravedlivým způsobem. Sociální výzkum je zásadní pro odhalení toho, jak zainteresované strany interpretují transformaci a zasahují do prosazování svých zájmů. Tento projekt se zaměřuje na udržitelnou výrobu elektřiny komparativně ve čtyřech národních kontextech střední a západní Evropy: v Česku, na Slovensku, v Německu a ve Francii. Budou popsány specifické a nadnárodní vzorce odporu vůči transformaci a konfliktům zainteresovaných stran a identifikovány sociální inovace pro jejich překonání. Výzkumná spolupráce a vyhodnocení výsledků přispěje k přípravě návrhu projektu v rámci ERC, Horizon Europe nebo jiné výzvy podporující excelentní výzkum.

Inkubační program TANDEM je vytvořen Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) v Praze, CNRS a Akademií věd ČR. Tento program je založený na Platformě CEFRES a usiluje o excelenci ve výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd. Tématy výzkumu budou energetika, technologie, udržitelnost, nebo i související politiky, jelikož projekt bude zkoumat rezistenci vůči energetickým politikám a politikám udržitelnosti EU.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
energetika
technologie/technika
životní prostředí
Zadavatel: 
ostatní