Pracovní zařazení: 
vědecký pracovník
Telefon: 
210 310 592
Interní linka: 
592

Životopis

Vzdělání: 
 • 2004-2011: FIlozofická fakulta Univerzity Palackého, obor filozofie, titul Ph.D.
 • 1998-2004: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, obory sociologie a filozofie, titul Mgr.
Zaměření: 
 • sociální teorie
 • vztah společnosti a energetiky
Pedagogická činnost: 
 • Od roku 2013 výuka na Katedře sociologie FF UK v Praze.
 • Mezi lety 2013 až 2019 výuka na vysoké škole Unicorn College v Praze.
 • 2004-2007: vedení specializovaných seminářů na Katedře filozofie FF UP v Olomouci.
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • 09/2021-06/2022: desetiměsíční fellowship (Visiting Scholar) na Center for International Security and Cooperation, Stanford University, USA (Fulbrightovo stipendium)
 • 09/2020-02/2021: šestiměsíšní výzkumný pobyt na Institutu pro sociologii na univerzitě v Innsbrucku, Rakousko (program OP VVV pro mobilitu vědeckých pracovníků)
 • 09/2005-08/2006: dvanáctiměsíční výzkumný pobyt na Institutu pro filozofii na univerzitě ve Würzburgu v Německu (stipendium BAYHOST).
Medailonek: 
 • Od roku 2024 člen Odborného panelu 5. Social Sciences, poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace
 • Od roku 2022 vedoucí tématu Udržitelná energetika a společnost ve výzkumném programu Udržitelná energetika ve strategii AV21
 • Od roku 2021 Network Affiliate, Center for International Security and Cooperation, Stanford University, USA
 • V roce 2020 laureát bienální ceny České sociologické společnosti za nejlepší knižní publikaci (Vyprávění a rozhovor. Teorie sociální intersubjektivity).
 • Od roku 2019 člen Steering Committee v platformě SHARE – Social Sciences and Humanities in Ionizing Radiation Research
 • Od roku 2018 člen Rady Správy úložišť radioaktivních odpadů jako zástupce AV ČR pro oblast socioekonomických věd.
 • V letech 2016 až 2020 šéfredaktor časopisu Naše společnost (http://cvvm.soc.cas.cz/casopis/o-casopisu).
 • V letech 2016 až 2021 vedoucí tématu Sociální aspekty jaderné energetiky ve výzkumném programu Systémy pro jadernou energetiku ve strategii AV21.
 • Od roku 2015 člen Komise pro energetiku AV ČR.
 • V letech 2015 až 2016 člen Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti zřízené pod Radou vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR v pozici sociolog-zástupce veřejnosti (účast na jednáních skupiny pravidelně od roku 2012).
 • V letech 2015 až 2016 člen Advisory Board v projektu E-TRACK (Energy-Transparency Centre of Knowledge) při Joint Research Centre pod Evropskou komisí.
 • Redaktor českého překladu z němčiny knihy Hanse-Georga Gadamera Pravda a metoda I a II, který vyšel ve dvou svazcích v letech 2010 a 2011 v nakladatelstvím Triáda v Praze.

Všechny publikace

jiné publikace