Trvání projektu: 
2012

Výzkumný projekt je zaměřen na zkoumání povahy a determinant politického aktivismu v České republice. Klade zvláštní důraz na to, jak se občané účastní protestů a demonstrací. Cílem projektu je ukázat, jak se protestující liší od ostatních obyvatel ČR ve smyslu jejich postojů a chování. Zároveň má ambici přinést nové poznatky o tom, jak kontext ovlivňuje povahu postojů a úroveň aktivismu protestujících a řadových občanů.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 3, zobrazeno 1 - 3)

Linek Lukáš, Císař Ondřej, Petrúšek Ivan, Vráblíková Kateřina

Stabilita demokracie nezáleží jen na fungujících institucích, ale také na občanech, kteří se v její prospěch nebojí veřejně angažovat. Demokracie tak není v ohrožení jen tehdy, když se hroutí její instituce, ale i tehdy, když se vytrácí její podpora mezi členy společnosti. Druhé často předchází to první. Bez občanů, kteří podporují principy demokracie a v souladu s nimi jednají, se demokratický režim vyprazdňuje.

Téma:
občanská společnost, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Linek Lukáš, Petrúšek Ivan

Development of Educational Inequalities in Political Participation in Czech Republic and Slovakia and their Implications for Representation of Attitudes. Citizen participation in the political process is a key tenet of democratic government.

Téma:
politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy), vzdělání
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek
Linek, Lukáš
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
recenzovaný článek