Trvání projektu: 
2010

Cílem projektu je zkoumat volební chování českých občanů při volbách do Poslanecké sněmovny/České národní rady od roku 1990. K vysvětlení volebního chování (tedy volební účasti a volby strany) budou využity klasické teorie jako třídní hlasování, teorie stranické identifikace, tématické hlasování či ekonomické hlasování. Navíc poprvé v České republice bude využita teorie valenčních témat při volbě strany, jež zdůrazňuje roli hodnocení kompetence stran vládnout na základě informačních heuristických zkratek, jako například hodnocení předsedů stran či stranická identifikace. Projekt k vysvětlení volebního chování využije nejen povolební populační dotazníkové šetření, ale i průběžná měsíční dotazníková šetření veřejnosti, volební statistiky z územních jednotek, expertní šetření postojů stran a analýzu volebních programů

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Linek, Lukáš, Tomáš Lacina

The text is a regular contribution into the publication called Data Yearbook. It describes political changes in the Czech republic during the year 2009. The article focuses on such problems as European Parliament elections, the fall of the Topolánek government and formation of the Fischer government, and on the main issues of the Czech politics.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek
Linek, Lukáš

Kniha shrnuje dosavadní způsoby vysvětlení volební účasti a důvodů jejího poklesu a představuje vlastní teorii volební účasti, která ji vysvětluje v obecné rovině mobilizací vnějšími aktéry a individuální motivací k účasti (instrumentální, expresivní a normativní motivací). Tento teoretický model je využit nejen pro vysvětlení volební účasti, ale i jejího poklesu.

Téma:
politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Linek, Lukáš, Pat Lyons

This book explains why Czech voters choose specific parties. The focus is on the long-term determinants of electoral behaviour (cleavages, left-right orientation, and party identification) and on four parties with long-term representation in the Czech parliament: ČSSD, KDU-ČSL, KSČM and ODS. Moreover, the authors focused on changes in the determinants of electoral stability over time.

Téma:
politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Linek, L.

Tato práce analyzuje vliv volební účasti na zisky jednotlivých politických stran ve sněmovních volbách v letech 2006 a 2010. Jako rámec pro analýzu studie využívá jednak klasický model (tzv. konvenční) a jednak model dvoustupňový (tzv. revizionistický).

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
recenzovaný článek