Trvání projektu: 
2012 - 2014

Projekt analyzoval integraci odborů z nových členských zemí EU do evropských struktur vládnutí. Kromě toho se projekt snažil vyzkoumat, jaké strategie odbory používají ve svých aktivitách na evropské úrovni v různých evropských orgánech a jak jsou tyto strategie utvářeny. Projekt byl podporován nadací Hans Böckler Stiftung. Koordinátorem projektu byl Heiko Pleines z Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, Spolková republika Německo. 

Hlavní řešitel: 
Témata: 
EU
veřejná politika
Zadavatel: 
mezinárodní projekt
Oddělení: