Trvání projektu: 
2016 - 2018

Cílem projektu je analýza rozdílů v postojích k aktuálním otázkám – ekonomická integrace, bezpečnost, migrace, prohlubování nebo naopak oslabování integračního procesu mezi členskými zeměmi Evropské Unie, ale také mezi občany jednotlivých členských států a jejich politickými elitami.

Sociologický ústav AV ČR v.v.i. je zapojen jako třetí strana do WP1. V 2016 probíhá empirický výzkum politických elit v 10 zemích (Czech Republic, France, Germany, Greece, Netherlands, Italy, Spain, United Kingdom, Poland and Portugal) s využitím dotazníkového šetření a metodologického experimentu. Vedoucí českého týmu: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.

Členové konsorcia: Università degli Studi di Siena, Italy; Universitaet Mannheim, Germany; Stichting VU/VUmc, Netherlands; London School of Economics and Political Science, United Kingdom; Fundatia MRC – Median Research Centre, Romania; TNS Opinion, Belgium; Unitelma Sapienza University, Italy.

Koordinátor: Prof. Maurizio Cotta, Univerzity of Siena, Itálie.

Zástupce koordinátora: Prof. Pierangelo Isernia, Univerzity of Siena, Itálie.

Projekt je financovaný z Horizon 2020 European Commission framework programme (www.euengage.eu).

Hlavní řešitel: 
Témata: 
elity
EU
politika (a postoje k politice)
Zadavatel: 
mezinárodní projekt
Oddělení: