Trvání projektu: 
1997 - 1999

Projekt byl součástí dlouhodobého mezinárodního výzkumu industriálních vztahů v elektrotechnickém průmyslu a telekomunikacích. V roce 1983 z iniciativy Japonské odborové federace zaměstnanců v elektrotechnickém průmyslu byl vytvořen mezinárodní výzkumný tým s cílem zorganizovat a realizovat mezinárodní srovnávací výzkum, zaměřený na postoje zaměstnanců k jejich práci a jejich firmě, jejich vztah k odborům a ke společnosti vůbec. ČR se zúčastnila II. etapy v roce 1994-95 a III. etapy v roce 1999-2000, které se zúčastnilo 15 zemí. V této třetí etapě výzkumu byl hlavní důraz kladen na subjektivní situaci zaměstnanců a měnící se vztahy mezi zaměstnanci a managementem v období ekonomických změn v bývalých socialistických zemích a v období určité stagnace v západních zemích.

Elektrotechnický průmysl byl vybráno z toho důvodu, že na celém světě je toto odvětví nejdynamičtěji se rozvíjejícím průmyslovým odvětvím, zcela otevřeným globalizaci. Velmi slibné jsou rovněž jeho vyhlídky v transformujících se ekonomikách středoevropských zemí. Je tu řada specifických charakteristik, společných všem zemím: kvalifikovaná pracovní síla, velké investice, rapidní inovace atd. Cílem předkládaného projektu bylo zjistit, jak se podniky v tomto odvětví vyrovnávají s ekonomickou a sociální transformací a jejími důsledky.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
mezinárodní projekt
Oddělení: