Trvání projektu: 
2004 - 2007

Central European Centre for Women and Youth in Science (CEC-WYS, http://www.cec-wys.org) se zaměřuje na rozvoj aktivit směřujících k dosažení rovných příležitostí ve vědě a výzkumu ve středoevropském regionu a na zkoumání a zlepšení postavení mladých lidí ve vědě. Centrum rozvíjí aktivity jak na úrovni aktivní asistence pro ženy a mladé lidi ve vědě, tak na úrovni vytváření doporučení týkajících se politik rovných příležitostí ve vědě a výzkumu. Projekt se také zaměřuje na otázku zahrnutí genderové dimenze do výzkumných projektů a na zvyšování genderové citlivosti ve vědě a výzkumu. Projekt je financován v rámci 6. Rámcového programu Evropské komise. Partnerskými zeměmi projektu jsou Česká republika, Francie, Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
gender
Zadavatel: 
mezinárodní projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Čada, Karel, Alice Červinková, Marcela Linková, Dana Řeháčková, Tereza Stöckelová

Na základě expertních rozhovorů provedených na podzim roku 2005 v této publikaci představujeme procesy, které vědu a výzkum v současné společnosti ovlivňují – důraz na ekonomické aspekty vytváření znalosti a komerční využití výsledků, snaha o zachování tradičního vnímání vědy jako oddělené sféry, kterou kontrolují pouze výzkumné komunity, fungování novinářů jako překladatelů vědy společnosti, nikoli kritického hlasu, který by naopak vědě překládal či předkládal různorodé veřejné zájmy a konfr

Téma:
média, občanská společnost, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Stöckelová, Tereza, Marcela Linková

Na základě expertních rozhovorů provedených na podzim roku 2005 v této publikaci představujeme procesy, které vědu a výzkum v současné společnosti ovlivňují – důraz na ekonomické aspekty vytváření znalosti a komerční využití výsledků, snaha o zachování tradičního vnímání vědy jako oddělené sféry, kterou kontrolují pouze výzkumné komunity, fungování novinářů jako překladatelů vědy společnosti, nikoli kritického hlasu, který by naopak vědě překládal či předkládal různorodé veřejné zájmy a konfr

Téma:
sociologie vědy, veřejná politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Čada, Karel, Alice Červinková

Na základě expertních rozhovorů provedených na podzim roku 2005 v této publikaci představujeme procesy, které vědu a výzkum v současné společnosti ovlivňují – důraz na ekonomické aspekty vytváření znalosti a komerční využití výsledků, snaha o zachování tradičního vnímání vědy jako oddělené sféry, kterou kontrolují pouze výzkumné komunity, fungování novinářů jako překladatelů vědy společnosti, nikoli kritického hlasu, který by naopak vědě překládal či předkládal různorodé veřejné zájmy a konfr

Téma:
média, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Řeháčková, Dana

Na základě expertních rozhovorů provedených na podzim roku 2005 v této publikaci představujeme procesy, které vědu a výzkum v současné společnosti ovlivňují – důraz na ekonomické aspekty vytváření znalosti a komerční využití výsledků, snaha o zachování tradičního vnímání vědy jako oddělené sféry, kterou kontrolují pouze výzkumné komunity, fungování novinářů jako překladatelů vědy společnosti, nikoli kritického hlasu, který by naopak vědě překládal či předkládal různorodé veřejné zájmy a konfr

Téma:
média, sociologická data, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii