odborná kniha / monografie
Dvořáčková, J., P. Pabian, S. Smith, T. Stöckelová, K. Šima, T. Virtová. 2014. Politika a každodennost na českých vysokých školách: Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum [Politics and everyday life in Czech universities: Ethnographic perspectives on teaching, learning and research]. Praha: Sociologické nakladatelství.

Kolektivní monografie shrnuje pro široké akademické publikum hlavní zjištění etnografického výzkumu uskutečněného v letech 2011-2012 na pěti katedrách českých vysokých škol. Kniha nabízí popis a analýzu praktik vzdělávání a re/produkce vědění na zkoumaných katedrách, poprvé v českém kontextu na základě pozorování. Kniha současně přináší významné revize teorií masifikace (např. zjištění, že klíčové charakteristiky vzdělávací konfigurace ve vysokém školství nesouvisí s masifikací přístupu k vysokoškolskému studiu) i akademického kapitalismu (např. že tlaky na flexibilitu a mobilitu akademických drah koexistují s rostoucími tlaky na stabilitu).

Sdílejte tuto stránku