odborná kniha / monografie
Čermáková, Marie, Hašková, Hana, Křížková, Alena, Linková, Marcela, Maříková, Hana, Musilová, Martina. 2000. Souvislosti a změny genderových diferencí v české společnosti v 90. letech. . Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 80-85950-83-9.

Publikace předkládá sociologický pohled na podmínky, v nichž probíhá transformacegenderových vztahů v české společnosti v 90. letech. Zaměřuje se nejen na současné uspořádání pozic mužů a žen ve společnosti, ale zabírá i širší spektrum otázek dlouhodobéhopůsobení kulturních a sociálních mechanismů, které podmiňují charakter možných změn a posunů. V rámci studie je významná i aktuální analýza srovnatelných trendův zemích EU a jejich intervence do českého prostředí.

 

Sdílejte tuto stránku