kapitola v konferenčním sborníku
Maříková, Hana. 2007. „Participace otců v rodině a genderová ne/rovnost: Co se (z)mění, když pečuje (i) otec?“ Pp. 77-93 in J. Šanderová (ed.). Sociální nerovnosti v kvalitativním výzkumu. Praha: ISS UK FSV. ISBN 978-80-254-0812-4.

Článek se zaměřuje na re/produkci genderových nerovností v rodinách s pečujícími otci. Klade si otázku, kdy k nastolení genderové rovnosti v rodinách dochází (či může dojít) a jaký je vztah mezi genderovou rovností v rodině a genderovou nerovností v širší společnosti.

 

Sdílejte tuto stránku