Paper published in conference proceedings
Maříková, Hana. 2007. „Participace otců v rodině a genderová ne/rovnost: Co se (z)mění, když pečuje (i) otec?“ Pp. 77-93 in J. Šanderová (ed.). Sociální nerovnosti v kvalitativním výzkumu. Praha: ISS UK FSV. ISBN 978-80-254-0812-4.

The paper reveals mechanisms of re/production of gender in/equalities in the families with caring fathers. It examines when gender equality is (or can be) achieved in families and what the relationship is between gender equality in the family and gender inequality in wider society.
 

Share this page