Pracovní zařazení: 
Odborná pracovnice VŠ
Telefon: 
210 310 322
Interní linka: 
322

Životopis

Vzdělání: 

2006 - magistr, sociologie, FF UK v Praze

Zaměření: 

V únoru 2006 ukončila studium sociologie na Filozofické fakultě UK obhajobou diplomové práce "Sociální exkluze: teoretický rámec a aspekty problematiky". V oddělení Gender & sociologie SOÚ AV ČR působí od března 2006, kde nyní spolupracuje na projektu "Souvislosti proměn pracovního trhu a forem soukromého, rodinného a partnerského života v české společnosti".

Všechny publikace