Position: 
Junior researcher
Phone: 
210 310 322
Line: 
322

Curriculum vitae

Education: 

2006 - Master, Sociology, Philosophical Faculty, Charles University in Prague

Field of specialisation: 

V únoru 2006 ukončila studium sociologie na Filozofické fakultě UK obhajobou diplomové práce "Sociální exkluze: teoretický rámec a aspekty problematiky". V oddělení Gender & sociologie SOÚ AV ČR působí od března 2006, kde nyní spolupracuje na projektu "Souvislosti proměn pracovního trhu a forem soukromého, rodinného a partnerského života v české společnosti".

All publications