Monograph
Víznerová, Hana, Nyklová Blanka. 2016. Hledání dynamické rovnováhy: tři generace výzkumnic na VŠCHT. Vydání první. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. 206 s. ISBN 978-80-7330-268-9 . Available from: http://www.genderaveda.cz/files/kniha-zenyvscht-komplet.pdf.

Dynamická rovnováha charakterizuje chemické reakce, které probíhají srovnatelně oběma směry, tedy od výchozích látek k reakčním produktům a zároveň opačně. Pokud je jí dosaženo, znamená to, že se množství vzniklých reakčních produktů rovná množství reakčních produktů rozložených ve výchozí látky. Zdánlivě se tedy nic neděje, přestože reakce probíhá oběma směry i nadále. Pokud budeme přidávat či ubírat výchozí látky nebo reakční produkty, dojde k narušení rovnováhy, která se obnoví až po ukončení působení vnějších vlivů. Termín dynamická rovnováha používáme jako metaforu pro pozici žen v českých technických oborech. Zatímco na vstupní straně jejich počet roste („výchozí látky“ je čím dál tím více), dynamickou rovnováhu se stále nedaří nalézt a ženy z těchto oborů po dosažení doktorského titulu, ale mnohdy i dříve, často mizí. Složení výsledného produktu – například v podobě poměru žen a mužů ve vedoucích pozicích – se tak příliš nemění, ač „výchozí látky“ stále přibývá. Tato kniha představuje vědecko-výzkumné pracovnice VŠCHT Praha, které přes ne vždy ideální podmínky nezmizely a snaží se najít rovnováhu mezi řadou rolí, jež chtějí či potřebují naplňovat (jako vědkyně, výzkumnice, pedagožky, matky či babičky). 

Share this page