Vydáno: 9. 6. 2022
Tiskové zprávy

14. června se v sídle Akademie věd ČR uskuteční již sedmá konference o genderu a vědě, kterou organizuje Národní kontaktní centrum - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Letošní ročník nese titul Plány genderové rovnosti: cesta ke změně. Tyto plány jsou od letošního roku podmínkou účasti v novém rámcovém programu EU na podporu výzkumu Horizont Evropa. Požadovat je začínají i poskytovatelé podpory v ČR. Plány by měly do vědy přinést větší otevřenost a rovnost podmínek pro všechny talentované osoby. Přispět mají také k vytvoření bezpečnějšího prostředí a zkvalitnění výsledků samotného výzkumu.

„Řada vysokoškolských a vědeckovýzkumných pracovišť už vlastní plán genderové rovnosti má nebo jej připravuje. NKC – gender a  věda jim v přípravách poskytuje podporu a také nabízí specializovaná školení k tomuto tématu. Vytvořením plánu genderové rovnosti dává příslušná instituce najevo, že se hlásí k zásadám otevřené a excelentní vědy, a také ukazuje svou vůli zajistit bezpečné a férové prostředí pro všechny osoby, které zaměstnává,“ doplnila Gabriela Langhammerová z NKC – gender a věda.

Na konferenci se bude diskutovat především o výzvách, které s sebou naplňování plánů genderové rovnosti přináší a také o zkušenostech s jejich překonáváním. Součástí programu bude proto panelová diskuze s lidmi, kteří se této oblasti věnují například v CEITECu Masarykovy univerzity, Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Univerzitě Hradec Králové a Fyzikálním ústavu AV ČR.

Požadavky na plán genderové rovnosti vychází z priorit stanovených Evropskou komisí ke koncepci Evropského výzkumného prostoru. Jedná se o na míru šité plány, které si každá vysokoškolská či vědecko-výzkumná instituce sestavuje podle aktuálních potřeb svých zaměstnanců a zaměstnankyň. Zahrnovat by měl následující oblasti: slaďování osobního a rodinného života, genderovou vyrovnanost ve vedoucích a rozhodovacích pozicích, rovnost při náboru a kariérním postupu, zahrnutí genderové dimenze do obsahu výzkumu a opatření zaměřená na sexuální obtěžování a genderově podmíněné násilí. Jedná se tedy o nástroj pro systematické řešení genderové (ne)rovnosti v instituci. Plány genderové rovnosti se ale neuplatňují pouze v akademické sféře, ale i v jiných veřejných či soukromých institucích.

Více o konferenci: https://genderaveda.cz/akce/narodni-konference-se-bude-venovat-planum-ge...

Více plánech genderové rovnosti: https://genderaveda.cz/plany-genderove-rovnosti/

 

Kontakt:
Jana Gabrielová, manažerka komunikace NKC – gender a věda,

tel.: 775 976 390, e-mail: jana.gabrielova@soc.cas.cz

Sdílejte tuto stránku