Konference
14. 12. 2023
10:00, Akademické konferenční centrum (Husova 4a, Praha 1)

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci k výzkumu Postoje k bydlení 2023, která se uskuteční ve čtvrtek 14. 12. 2023 v 10:00 hodin v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1.

Cílem konference je prezentovat první výsledky z celorepublikového dotazníkového šetření ukončeného v listopadu 2023 zaměřeného na problematiku bydlení, které navazuje na šetření v letech 2001 a 2013, a diskutovat aktuální postoje Čechů k bydlení a jejich proměny v čase.

HLAVNÍ OTÁZKY TISKOVÉ KONFERENCE

- Jak jsou Češi spokojeni se svým bydlením? Jaké jsou rozdíly ve spokojenosti mezi těmi, kteří bydlí ve svém a kteří v nájmu?
- Změnily se představy české populace o ideálním bydlení?
- Jak dnešní vlastníci získali své bydlení? Jakou roli při pořízení vlastního bydlení hraje rodinná výpomoc?
- Jaké jsou hlavní mezigenerační rozdíly v oblasti bydlení?
- Co si Češi myslí o vývoji cen bytů a domů a jaká jsou jejich očekávání?
- Měl by stát sáhnout k větší regulaci volného trhu?
- Jak moc Češi zvažují nákup rezidenční nemovitosti k investici? Kdo takovou nemovitost již vlastní a proč?

NA KONFERENCI VYSTOUPÍ

Martin Lux je autorem celé řady statí v prestižních vědeckých časopisech stejně jako mnoha monografií publikovaných u nás i v zahraničí na téma bydlení. Vyučuje na UP Olomouc a vede oddělení Socioekonomie bydlení.

Petr Sunega se věnuje sociálním a ekonomickým aspektům problematiky bydlení a je vědeckým pracovníkem oddělení Socioekonomie bydlení. Je autorem nebo spoluautorem řady vědeckých statí v impaktovaných časopisech i kapitol v monografiích v prestižních zahraničních nakladatelstvích.

Martina Mikeszová je rovněž vědeckou pracovnicí v oddělení Socioekonomie bydlení, kde se zabývá postoji Čechů k bydlení a výzkumem bydlení s důrazem na dostupnost bydlení a problematiku sociálního bydlení. Je spoluautorkou statí v impaktovaných mezinárodních vědeckých časopisech.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 14. 12. 2023 od 10:00 hodin v Akademickém konferenčním centru v Husově ulici 4a na Praze 1. Svou účast prosím potvrďte na e-mailové adrese martina.mikeszova@soc.cas.cz

Sdílejte tuto stránku