odborná kniha / monografie
Večerník, Jiří. 2004. Structural Tensions in the Interface between the Labour Market and Social Policy in the Czech Republic. Sociologické studie / Sociological Studies 04:04. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 87 s. ISBN 80-7330-058-3.

Studie poukazuje na spojitost mezi sociální strukturou a sociálními politikami. Z hlediska sociálně-ekonomického přístupu představuje čtyři typy sociálně-ekonomických frikcí, které se rozvíjejí mezi střední třídou a ostatními skupinami, mezi „novou” a „starou” střední třídou, důchodci a ekonomicky aktivními, pracujícími a nepracujícími chudými.

 

Sdílejte tuto stránku