recenzovaný článek
Večerník, Jiří. 2010. „Střední vrstvy v české společnosti a výzkumu: mizející nebo zapomenuté?“ Lidé města 12 (3): 475-497. ISSN 1212-8112.

Článek poskytuje stručný přehled osudů střední třídy v české společnosti a její reflexe v české sociologii. První část je věnována meziválečnému Československu, které bylo vnímáno jako středostavovská společnost. Druhá část popisuje potlačení podnikatelské střední třídy komunistickým režimem a její obnovu v 90. letech. Třetí část je věnována poválečnému sociologickému výzkumu, který se rozvinul zejména v období transformace.

Sdílejte tuto stránku