odborná kniha / monografie
Večerník, Jiří. 2022. Social Stratification in Central Europe. Long-term Developments and New Issues. New York: Springer Cham. 147 s. ISBN 978-3-031-09458-3. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-031-09458-3. Dostupné z: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-09458-3.

Kniha přináší komparativní a současný pohled na sociální stratifikaci ve středoevropských státech - v Česku, Polsku, Maďarsku a Slovensku (Visegrádská čtyřka - V4), a to i v kontrastu s Rakouskem. Zabývá se společnou historií těchto zemí jako součásti někdejšího Rakouska-Uherska. Zatímco státy V4 zažily po desetiletí regresivní autoritářskou sovětskou vládu, Rakousko tomuto osudu uniklo. Otázkou je, jak některé společné historické kořeny, vliv komunistického režimu a cesty transformace formovaly specifické sociální struktury zemí V4, které se liší, přestože patří k relativně homogennímu regionu. Kniha zkoumá změny a vývoj prostřednictvím analýz rozsáhlých srovnávacích průzkumů a dalších údajů shromážděných po roce 1990, především s využitím šetření Evropské unie "Statistika příjmů a životních podmínek" (EU-SILC), které se provádí od roku 2005. Kniha začíná nástinem dlouhodobého vývoje klíčových dimenzí sociální struktury, k němuž došlo během postkomunistické transformace. V analytických kapitolách se pak probírají témata, která dosud nebyla z hlediska sociální stratifikace příliš zkoumána: subjektivní blahobyt, kulturní aktivity a rozdíly mezi důchodci. Kniha je určena sociálním vědcům zabývajícím se výzkumem stratifikace, konkrétně společností a politikou zemí V4.

Left

Témata: 
EU
sociální nerovnosti
Sdílejte tuto stránku