kapitola v konferenčním sborníku
Krejčí, Jindřich. 2004. „Podmínky pro realizaci výběrových šetření v České republice.“ Pp. 15–34 in Škodová, Markéta (ed.). Česko-slovenské sociologické dny. Sborník z konference. Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 80-7330-068-0.

Studie vymezuje a popisuje okruhy podmínek, které určují možnosti provádění kvalitních výběrových šetření (odborné zázemí, tržní prostředí, výběr respondentů, participace veřejnosti), přičemž odkazuje nejen na odbornou literaturou, ale pracuje též se statistickými údaji, přehledy českého výzkumu či monitoringem zpráv a tiskových zpráv z předvolebních šetření.

Left

Témata: 
metodologie výzkumu
sociologická data
Sdílejte tuto stránku