kapitola v knize / monografii
Heřmanová, Marie. 2022. „‘I’m Always Telling You My Honest Opinion’: Influencers and Gendered Authenticity Strategies on Instagram.“ pp. 231-245. Cultures of Authenticity. Emerald Publishing Limited. 452 s. ISBN 978-1-80117-937-9. DOI https://doi.org/10.1108/978-1-80117-936-220221017. Dostupné z: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-80117-936-220221017/full/html.

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
internet
kultura
média
Sdílejte tuto stránku