kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana. 2008. „Flexibilita místa a času: nový design profese "pojišťováka" po roce 1989.“ Pp. 77-104 in Dudová, Radka (ed.). Nové šance a rizika: Flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 308 s. ISBN 978-80-7330-138-5.

Kapitola se zabývá danou profesí, pro kterou je charakteristická vynucená vysoká časová a prostorová flexibilita pracujících ve smyslu kombinace práce z domu a návštěv klientů v tzv. nesociálním čase.

 

Sdílejte tuto stránku