jiná publikace
Fialová, Kamila, Mysíková, Martina. 2023. „ Dlouhodobá finanční rezerva v českých domácnostech .“ Výzkum finančního zdraví obyvatel ČR. (Výzkumná zpráva)

Dlouhodobé úspory pomáhají udržovat stabilní standard a blahobyt lidí v různých fázích života či dokonce podporovat růst životní úrovně v čase, a to i po výpadku příjmů, který lze očekávat např. v důchodu. Hlavními důvody dlouhodobého spoření bývá právě zajištění na důchod, investice do nemovitosti či do vyššího vzdělání, ať už pro sebe, nebo pro své děti. Cílem této studie je identifikovat hlavní faktory, které mohou působit na vytváření dlouhodobých úspor.

Left

Témata: 
ekonomie
mzdy a příjmy
Sdílejte tuto stránku