impaktovaný článek
Krejčí, Jindřich. 2002. „Datové služby pro českou sociologii.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 38 (1-2): 125-138. ISSN 0038-0288.

Článek se věnuje vývoji a současnosti datových služeb pro sociální vědy v České republice a výhodám používání dat pro sekundární analýzu. Sociologický datový archiv (SDA) poskytuje data z kvantitativních výzkumů, podporuje sekundární analýzu dat a spolupracuje na výzkumných projektech (ISSP, ESS). Byly založeny též dva archivy kvalitativních dat, Český archiv kvalitativních dat a dokumentů a MEDARD. V oblasti oficiálních statistik poskytuje datové služby Český statistický úřad.

Sdílejte tuto stránku