odborná kniha / monografie
Lux, Martin, Petr Sunega, Martina Mikeszová, Jiří Večerník, František Matyáš. 2006. Analýza opatření bytové politiky směřujících k podpoře flexibility práce v ČR. 1. díl – teoretický úvod. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 58 s. ISBN 80-7330-107-5.

Náplní studie je prezentace základních závěrů vybraných teoretických i empirických studií publikovaných světovým výzkumem bydlení zabývajících se vazbou mezi trhem práce (resp. migrací domácností za prací) a trhem bydlení. Dále zmapování celkové migrace českých domácností i migrace českých domácností za pracovními příležitostmi a její srovnání s mírou migrace ve vybraných vyspělých i transformujících se zemích.

Sdílejte tuto stránku