Trvání projektu: 
2010 - 2015

Hlavním cílem projektu ESS – survey bylo vytvoření národního uzlu evropské infrastruktury ESS ERIC (www.europeansocialsurvey.org) v České republice. European Social Survey je akademický mezinárodní výzkumný projekt, který vznikl v roce 2001.  Od listopadu 2013 jej na základě rozhodnutí Evropské komise spravuje evropské výzkumné konsorcium ESS-ERIC založené Velkou Británií jako hostitelskou zemí, Belgií, Bulharskem, Českou republikou, Estonskem, Finskem, Francií, Irskem, Kyprem, Litvou, Německem, Nizozemskem, Norskem, Polskem, Portugalskem, Rakouskem, Slovinskem, Španělskem, Švédskem a Švýcarskem. Pozorovatelské země jsou Norsko a Švýcarsko. V roce 2016 byl projekt ESS vyhlášen v rámci cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) jako ESFRI Landmark – ustavená excelentní výzkumná infrastruktura. ESS-ERIC provádí jednou za dva roky výzkumná šetření. Data z výzkumných šetření ESS jsou archivována v datovém archivu Norwegian Social Sciences Data Service.

Projekt také umožnil realizaci páté, šesté a sedmé vlny výzkumných šetření ESS. ESS Round 5 bylo věnováno tématům „Práce, rodina, blahobyt: důsledky ekonomické recese“ a „Důvěra v trestní spravedlnost: evropská komparativní analýza“, ESS Round 6 tématům „Osobní a sociální blahobyt“ a „Jak Evropané rozumí a hodnotí demokracii“ a ESS Round 7 tématům „Sociální nerovnosti v oblasti zdraví a jejich determinanty“ a „Postoje k přistěhovalcům a jejich předkům“. Výsledky šetření ESS byly publikovány ve třech českých knihách, ve formě statí v několika zahraničních i českých časopisech a popularizovány v médiích (Novinky, Lidové noviny, DNES, Česká televize - OVM).

Témata:

 • Občanství, občanská angažovanost a demokracie
 • Imigrace (postoje k imigraci)
 • Ekonomická morálka
 • Vyhledávání zdravotní péče
 • Rodina, práce a blahobyt
 • Osobní a sociální blahobyt: vytváření indikátorů pro prosperující Evropu
 • Časování života: organizace životní dráhy v Evropě
 • Zkušenosti s ageismem a jeho vyjádření
 • Postoje k sociálnímu zabezpečení v měnící se Evropě
 • Práce, rodina, blahobyt: důsledky ekonomické recese
 • Důvěra v trestní spravedlnost: evropská komparativní analýza
 • Osobní a sociální blahobyt
 • Jak Evropané rozumí a hodnotí demokracii
 • Sociální nerovnosti v oblasti zdraví a jejich determinanty
 • Postoje k přistěhovalcům a jejich předkům

Důležité odkazy:

Domovská stránka projektu: www.europeansocialsurvey.org
Přímý přístup k datům: http://ess.nsd.uib.no/
EduNet (on-line výuka): http://essedunet.nsd.uib.no/

Témata: 
hodnotové orientace
mezigenerační vztahy
mezilidské vztahy
rodina
věk a stárnutí
zdraví
životní styl
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 13, zobrazeno 11 - 13)

Krulichová, Eva

Cross-national comparisons of fear of crime have been gaining in popularity within the academic community, as they allow for the examination of both individual and country-level correlates of this phenomenon. Nevertheless, the role of perceived victimization risk in fostering fear of crime with respect to various country specifics is often neglected.

Téma:
kriminalita
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek
Krulichová, Eva

Subjective well-being is usually studied with respect to marital and occupational status, income or subjective health. Conversely, research examining the relationship between this phenomenon and crime-related factors is still relatively limited. This study therefore aims to extend the current knowledge in this area.

Téma:
gender, kriminalita
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
recenzovaný článek
Krulichová, Eva

Recently, there has been growing interest in crime-related determinants of subjective well-being (SWB). The existing findings are, however, rather contradictory. The relationship between the aforementioned phenomena is most often examined using cross-sectional data, although it seems their development over time might be interlinked. Moreover, only limited attempts have been made to address the multidimensionality of SWB.

Téma:
kriminalita, životní úroveň
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek

Stránky