Trvání projektu: 
2002

Předmětem je analýza postavení žen na trhu práce a v rodině jako
východisek pro vytvoření účinných mechanismů a strategií, které by
ženám i mužům umožnily sladit pracovní a rodinný život. Projekt je
řešen jako součást kontinuálního reprezentativního šetření na vzorku
dospělé české populace pomocí široké škály otázek, zachycujících
postoje a názory na role žen a mužů a hodnocení pozice žen na trhu
práce a v rodině.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Maříková, Hana

V tomto dvojčísle letošního čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum se zaměřujeme na nová specifická témata a s nimi související genderové otázky. Jedná se zejména o impuls k promýšlení současné organizace vztahů mužů a žen v institucionální, společenské i soukromé dimenzi.

Téma:
gender, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek