Trvání projektu: 
2023 - 2025

V evropském výzkumu dosud chybí komplexní studie teoretických, metodologických a empirických aspektů příjmové chudoby ve vztahu k výdajům a finančním závazkům domácností. Když nezohledníme náklady na bydlení domácností, běžné výdaje či splátky půjček, celkový obrázek podaný ukazateli příjmové chudoby bude zkreslený, neboť samotný příjem nemůže dostatečně zachytit finanční obtíže domácností. Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jak vysoká je zátěž výdajů a zadluženosti domácností a jak ovlivňuje jejich blahobyt. Projekt tak obohacuje a rozšiřuje pohled na ekonomii chudoby. Empirická zjištění budou prezentována v kontextu ekonomických a sociálních rozdílů mezi zeměmi východní a západní Evropy. Nedávná pandemická a energetická krize spolu se sílícími inflačními tlaky způsobuje řadě domácností značné ekonomické napětí. Současná situace zvyšuje potřebu lépe porozumět vztahům mezi příjmy domácností, náklady na bydlení a výdaji, zadlužeností a blahobytem. 

Výzkum rozvíjí současné poznání v oblasti příjmové chudoby zohledněním výdajů a zadlužení domácností. Aspekty příjmové chudoby budou zkoumány v kontextu rozdílů mezi východními a západními evropskými zeměmi.

***

V prvním roce projektu byla rozpracována témata výdajů domácností a jejich zadluženosti a úspor. Na českých datech jsou zkoumány výdaje domácností na jídlo a bydlení a jejich role v ekonomickém blahobytu domácností, v mezinárodním srovnání pak vztah zátěže výdajů na bydlení a spokojenosti domácností s jejich finanční situací. Z mezinárodního hlediska je také posuzována zadluženost domácností, přesněji jejich „předluženost“ měřená subjektivním a objektivním přístupem. Naopak schopnost domácností vytvářet opatrnostní úspory je zkoumána v českém prostředí.

Témata: 
bydlení
dluhy
EU
metodologie výzkumu
mzdy a příjmy
sociální nerovnosti
spotřeba
životní úroveň
Zadavatel: 
GA ČR