Trvání projektu: 
2018 - 2020

Projekt, interdisciplinární obsah řešení a výstupy reagují na dynamické proměny společnosti, na nové trendy světa práce v souvislosti s nastupující 4. průmyslovou revolucí, na změny a záměry budoucí sociální dimenze EU, na globalizační, geopolitické a další změny, které se dotýkají a v budoucnu nadále budou dotýkat kvality pracovního života (KPŽ) ekonomicky aktivní populace, kvality života rodin i udržitelnosti a celkového rozvoje společnosti. Projekt je zaměřen na nové, v ČR chybějící nástroje a postupy (komplexní model KPŽ a model a metodika pro identifikaci a řízení celospolečenských nákladů ztrát z nízké úrovně prevence pracovních rizik).

Cílem projektu je vytvoření nových modelů a nástrojů pro hodnocení stavu a vývoje kvality pracovního života v ČR (komplexně spojující klíčové objektivní charakteristiky i subjektivně vnímané aspekty práce) v dynamicky se proměňující společnosti, její ekonomiky, společenských vztahů a dalších konkrétních podmínek. Modely a nástroje budou podle povahy obsahu a charakteru uzpůsobeny určeným uživatelům na různých úrovních (na makro úrovni i podnikové úrovni) a poskytnou základ pro efektivní řízení i pro možné ovlivňování budoucí KPŽ v ČR.

V roce 2021 byly završeny publikační a prezentační aktivity. V květnu proběhl workshop k modelu kvality pracovního života i výstupům dalších spoluřešitelských týmů projektu. Ve spolupráci SOÚ AV ČR a VÚBP byla připravena koncepce inovace a významného rozšíření portálu Kvality pracovního života v České republice.

Hlavní řešitel: 
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní
Témata: 
práce
životní úroveň
Zadavatel: 
TA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Vinopal, Jiří

Příspěvek se věnuje analýze různých aspektů, které se využívají pro hodnocení kvality pracovního života. Čerpá z dat reprezentativního výzkumu ekonomicky aktivních obyvatel České republiky provedeného v roce 2019. Na empirickém podkladě ukazuje, že dopad okolností pracovního života na pracující není vždy univerzální ani jednoznačný, že existují minimálně čtyři základní vzorce působení.

Téma:
práce
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
recenzovaný článek