Trvání projektu: 
2004 - 2005

Projekt Genderové aspekty přechodu žáků mezi vzdělávacími stupni byl realizován Sociologickým ústavem Akademie věd České republiky v rámci programu výzkumu pro státní správu vyhlášeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výzkumný projekt byl zahájen v květnu 2004 a zakončen v listopadu 2005.

 

Cílem projektu bylo z genderového hlediska zkoumat přijímací řízení na jednotlivé stupně škol. Přijímací řízení přitom bylo nahlíženo jak perspektivou studujících, tak i perspektivou škol. Z hlediska studujících se jednalo zejména o témata související s výběrem další vzdělávací dráhy a o zkušenosti s přijímacími zkouškami na danou i předcházející školy. Z hlediska škol byla pozornost věnována především formě a obsahu přijímacího řízení a kontextu, v němž je přijímací řízení připravováno a prováděno.

 

Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: