Trvání projektu: 
2019 - 2021

Projekt se zaměřil na výzkum současných kariér bydlení ve vybraných městech ČR u generace mladých lidí (narozených mezi roky 1985 a 2000), kteří čelí prudce rostoucím cenám bydlení a poklesu dostupnosti bydlení. Cílem projektu bylo zkoumat hlavní strategie, kterými se mladí lidé s problémem klesající dostupnosti bydlení vyrovnávají. Tyto strategie, stejně jako hypotetické politiky státu mají důležité dopady na budoucí vývoj bytového systému a obecných nerovností v oblasti bydlení. Pro tento účel řešitelský tým aplikoval kvantitativní i kvalitativní metody výzkumu, zahrnující také nový výzkum postojů a preferencí mezi mladými lidmi nebo originální mikrosimulační modelování. Výzkum mezi mladými lidmi ve věku 18–35 let proběhl na v Praze, Pardubicích, Brně a Olomouci. Svými poznatky projekt přispívá k mezinárodnímu základnímu výzkumu v oblasti generačních nerovností, nerovností bydlení nebo vývoje bytových systémů. Cílem projektu bylo prozkoumat, jakým způsobem se mladí lidé označovaní jako mileniálové snaží řešit současnou prudce se zhoršující dostupnost bydlení a odhadnout dopady jejich strategií a případných politik na budoucí vývoj bytového systému a nerovnosti v oblasti bydlení v ČR.

Hlavní řešitel: 
FF Univerzity Palackého v Olomouci
Členové řešitelského týmu: 
Petr Kubala
Témata: 
bydlení
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 3, zobrazeno 1 - 3)

Kubala Petr, Hoření Samec Tomáš

This article focuses on the topic of the young adult’s cleft habitus influenced by a housing affordability crisis in the Czech Republic and examines how this situation affects the young adult’s relation to the imagination of a temporally structured life course and synchronization of life spheres (housing, family, and work). This article is based on qualitative in-depth interviews conducted in the four cities most affected by the house and rent price increase.

Téma:
bydlení, mezigenerační vztahy, sociální nerovnosti
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
impaktovaný článek
Gibas, Petr a kol.

Jednou z řady krizí, které v současnosti čelí – nejen česká – společnost, je i krize bydlení. Ceny bytů a domů, ale i nájmů raketově rostou a bydlení se stává stále hůře dostupným. Možnost pořídit či zajistit si bydlení se přidává k řadě dalších omezení, jež se propisují do již existujících společenských nerovností a dále je prohlubují.

Téma:
bydlení, mezigenerační vztahy, rodina
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Hoření Samec, Tomáš, Kubala, Petr

Young adults in various countries are experiencing deteriorating access to homeownership and affordable rental housing. Whereas many studies have focused on the shift of responsibility for housing from the state to individuals related to a meritocratic ideology, only recently have certain studies identified the ambiguity and incoherence as a significant principle in housing discourses.

Téma:
bydlení, mezigenerační vztahy, sociální nerovnosti
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
impaktovaný článek